Noaberschap als belangrijk uitgangspunt op “Knooperf Knuzz”
Terug

Noaberschap als belangrijk uitgangspunt op “Knooperf Knuzz”

10-10-2017

Gezinshuis Knuzz is momenteel bezig met het realiseren van een nieuw locatie. Jose en Emiel willen een kleinschalig Twents knooperf starten en zijn hiervoor op zoek naar een voormalig boerenerf waar de bestaande situatie kan worden aangepast of eventueel nieuw gebouwd kan worden.

‘Knooperf Knuzz’ zal in de toekomst naast het gezinshuis waar Jose en Emiel samen met hun twee biologische en hun zes gezinshuis kinderen wonen, bestaan uit nog drie kleinschalige onderkomens.

Het eerste onderkomen is bedoeld voor de opvang van tienermoeders en hun kinderen. Op het knooperf krijgen zij de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen in het moederschap. Het tweede onderkomen is voor het ‘begeleid wonen op kamers’. “De kinderen die nu in het gezinshuis wonen, krijgen vanaf een bepaalde leeftijd de kans om op zichzelf te wonen in dit onderkomen.” De laatste woonunit is voor actieve ouderen die graag nog wat willen betekenen voor de medemens.

Jose en Emiel zien tijdens hun werkzaamheden geregeld dat de doelgroepen die niet bij elkaar passen, wel bij elkaar worden geplaatst. “Vaak maakt dit de problemen alleen maar groter”, zo geven ze aan. Er zijn ook doelgroepen die in de visie van de eigenaren van Gezinshuis Knuzz wel complementair zijn aan elkaar. “Op ons knooperf zorgt oud voor jong en jong voor oud. Dit zijn doelgroepen die veel van elkaar kunnen leren en elkaar op verschillende vlakken kunnen ondersteunen.”

Jonge moeders krijgen bijvoorbeeld adviezen van de oudere bewoners en ontvangen zo steun bij de opvoeding van hun kinderen. “De senioren kunnen zich op hun beurt optrekken aan de energie van een jeugd om zich heen. De combinatie moet voor beide partijen stabiliteit creëren. De Jongeren die binnen het gezinshuis wonen hebben om welke reden dan ook vaak het vertrouwen in volwassenen verloren. Door samen op een knooperf te wonen, raken ze op een natuurlijke ongedwongen manier gewend aan volwassenen die er wel altijd zijn.” Normen en waarden en noaberschap staan hierbij hoog in het vaandel. “Wij gaan graag uit van de kracht van de mensen en niet van wat niet kan”

De kracht van het toekomstige knooperf zit hem niet alleen in de unieke samenstelling maar ook in de kleinschalige opzet. “Ook denken wij er aan om op onze toekomstige locatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om bij ons ervaring op te doen in het traject naar een reguliere baan. Tevens zullen wij bij de keuze voor een aannemer voor de bouw of verbouw kijken naar bedrijven die ook mensen in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

De eerste prioriteit is nu het vinden van een geschikte locatie. “Als we die gevonden hebben, gaan we proberen onze plannen zo snel mogelijk te verwezenlijken. Voor ons is dit een prachtige uitdaging. En het mes snijdt aan twee kanten, omdat dit initiatief er ook voor zorgt dat het platteland leefbaar en vitaal gehouden wordt.”